Eiendom

Vi har gjennom flere år vært samarbeidsadvokater il Huseierens Landsforbund og har svært god erfaring fra løsning av ulike problemstillinger som eiendom reiser som blant annet:

  • Kjøp og salg – reklamasjoner
  • Eiendomsmegling
  • Naborett
  • Husleierett
  • Bygge- og entrepriserett
  • Jordskifte
  • Tomtefeste
  • Plan og bygningsrett
  • Sameie/eierseksjonssameie