Eiendomsmegling

Vi foretar oppgjør i de tilfeller der en kjøper og en selger har blitt enige om et kjøp og uten at eiendommen har vært avtalt solgt gjennom en eiendomsmegler. I disse sakene bistår vi med utarbeidelse av kjøpekontrakt, skjøte og alt det som for øvrig er nødvendig for å få gjennomført kjøpet forsvarlig – i både kjøper og selgers interesse.

Vi bistår også næringsdrivende ved kjøp/salg av fast eiendom – herunder med virksomhetsoverdragelse.

Vi har svært gode priser å tilby på oppgjør så ta kontakt for å avtale nærmere.