Kjøp og salg av eiendom - reklamasjon

De aller fleste av oss er en eller flere ganger i livet involvert i prosessen omkring kjøp eller salg av bolig. Det kan være kjøp eller salg av helt ny bolig eller det kan være tale om salg/kjøp av brukt bolig.

I en slik prosess vil privatpersoner normalt bistås av profesjonelle – eks eiendomsmeglere – og salgs- eller kjøpsprosessen gjennomføres som forventet. I noen tilfeller oppstår det imidlertid problemstillinger i tilknytning til kjøpet. Det kan dreie seg om formelle forhold som eks spørsmål om eierforhold eller rettigheter i eiendommen. Det kan også dreie seg problemstillinger som knytter seg til bruken av den aktuelle eiendom – herunder forhold til utenforstående.

En vesentlig del av vår oppdragsmengde knytter seg nettopp til problemstillinger i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom – særlig vurderinger og krav i tilknytning til feil og mangler ved boligen. På dette felt har vi særlig kompetanse og erfaring og vi håndterer fortløpende saker med denne type problemstillinger.