Konkursrett

Selskaper eller personer som har mer gjeld enn verdier og som ikke kan betale sine krav etterhvert som de forfaller er insolvent. Ved insolvens kan en bli satt under konkursbehandling. Dette skjer ved at en fordringshaver begjærer konkurs overfor tingretten. Dersom tingretten finner at vilkårene for konkurs er tilstede åpnes konkurs, og det oppnevnes en bostyrer. Vårt kontor har solid erfaring med bostyreroppdrag, på vegne av tingretten. Dersom du eller ditt selskap er utsatt for trussel om konkurs kan det være lurt å kontakte oss for vurdering av saken. Som ellers i gjeldsforfølgningssaker vil tiden arbeide mot deg. Det må ageres og kontakt med fordringshaver må opprettes så tidlig som mulig i prosessen.

Vi bistår med blant annet:

  • Forhandlinger
  • Begjæring om oppbud
  • Omstøtelse, sikring og rettslige inndrivelse av pengekrav

Advokat Sverre Bragdø-Ellenes er fast bostyrer ved Kristiansand tingrett.