Plan- og bygningsgrett

Ønsker du å bygge bolig eller hytte? Planlegger dere å bygge en ny garasje eller påbygg? Skal bedriftens kontorlokalene utvides? Ta kontakt oss for å få vite hva som må tenkes på.

Plan- og bygningsetaten er rådgivende og besluttende myndighet i de fleste byggeprosesser. For både private og næringsdrivende kan lover, forskrifter og annet regelverk oppleves som både komplisert og uoversiktlig å forholde seg til.

Vi har lang erfaring med plan- og bygningsrett og kan veilede deg som privatperson eller næringsdrivende gjennom hele prosessen, allerede fra før planstadiet til ferdigstillelse. Vi bistår også privatpersoner og næringsdrivende dersom det har oppstått tvist med kommunen.

Dette er sentrale temaer innenfor plan- og bygningsretten:

 • Byggesøknaden
 • Byggetillatelse
 • Dispensasjon
 • Utnyttelse av tomten
 • Nabovarsel
 • Behandlingstid
 • Frister
 • Tvangsmulkt
 • Bygging i strandsonen
 • Planbeskrivelse og konsekvensutredning
 • Reguleringsplan
 • Innløsning og erstatning

Kontakt oss for mer informasjon.