Privat / offentlig skifte av dødsbo

Når noen er død, oppstår det et dødsbo. Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Er det bare én arving, går dødsboet inn i arvingens formue, og dødsboet opphører raskt å eksistere som dødsbo.

Er det to eller flere arvinger, må gjeld og forpliktelser gjøres opp, og eiendeler selges, fordeles mellom arvingene eller kastes. Fordelingen av boets verdier mellom arvingene må gjøres slik det er bestemt i arveloven og / eller testament.

Dødsboskifte er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg og fordelingen av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp.

Dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig.

Privat skifte innebærer at arvingene tar hånd om skiftet selv. Det skjer gjerne ved at en av dem får fullmakt fra de andre til å ta seg av arbeidet med skiftet, eller det kan gjøres ved at arvingene engasjerer en advokat til å gjennomføre arveoppgjøret fordi ingen av dem har kapasitet til å påta seg alt arbeidet, eller fordi de ønsker nøytral profesjonell hjelp.

Vi har erfaring og bistår gjerne med privat skifte av dødsbo.

Offentlig skifte er et alternativ til privat skifte. Det innebærer at tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det. Offentlig skifte er aktuelt hvis ingen vil ta over avdødes gjeld, eller hvis ikke arvingene klarer å bli enige om fordelingen av arven. Dessuten må det skiftes offentlig dersom en kreditor eller én av arvingene krever det, eller dersom avdøde har bestemt i sitt testament at boet skal skiftes offentlig.

Offentlig skifte tar lenger tid og koster gjerne mer enn et privat skifte.

Hvis arvingene vurderer offentlig skifte fordi de er uenige om hvordan boet skal fordeles, er det vår erfaring at det er billigere og smidigere å få en privat advokat til å megle frem en løsning.

Har du nettopp arvet og er usikker på hvordan du og/eller din familie skal forholde dere til dødsboet? Da har du kanskje spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat eller et advokatfirma med bred erfaring fra arverett, arveoppgjør og dødsboskifte.

Vi opplever at mange som ber om vår hjelp ofte har de samme spørsmål og derfor vil vi i det følgende gi noen generelle svar. Vi vil samtidig understreke at det kan være spesielle forhold i akkurat din sak som gjør at svaret på ditt spørsmål kan fortone seg annerledes og at det derfor kan være lurt å ta kontakt for å avklare slike omstendigheter.