Prosedyre

Svært mange tvistesaker løses i minnelighet mellom de involverte parter. I enkelte tilfeller er imidlertid uenigheten av en slik karakter at saken ikke lar seg løse i minnelighet. Det vil i disse tilfeller være aktuelt å be domstolene ta stilling til tvisten.

Håndtering av saker for domstolene omtales ofte som en egen fagdisiplin blant advokater – prosedyre.

Vi har betydelig erfaring med prosedyre fra domstoler på ulike nivåer og over store deler av landet. Det er vårt mål at vår erfaring innen prosedyreområdet og vårt målbevisste arbeid med kvalitetssikring skal gi oss mulighet til å gi solid prosedyrebistand innen de fleste rettsområder.