Selskapsrett

Vi yter løpende bistand til en rekke små og mellomstore bedrifter i distriktet.

De aller færreste selskaper har egne jurister til å håndtere problemstillinger av juridisk karakter som dukker opp i den daglige drift. For de aller fleste oppleves nok heller ikke dette som et problem.

Det er imidlertid vår erfaring at juridisk bistand ofte oppsøkes på et for sent stadium i konflikter. Man ønsker ofte så gjerne å ordne opp selv, og føler kanskje at det å kontakte advokat vil være å maksimere konflikten ytterligere. Samtidig frykter man kanskje de kostnadsmessige konsekvenser av å søke bistand.

Det er vårt syn at så vel ønsket om god, ryddig og effektiv konflikthåndtering som de kostnadsmessige aspekter blir best ivaretatt ved å involvere juridisk bistand i en tidlig fase. Ved å gjøre grunnarbeidet riktig – for eksempel ved god gjennomgang av dokumenter i forkant av kontraktsinngåelse eller utarbeidelse av oppsigelser – unngår man ofte betente konflikter på et senere tidspunkt.

Våre advokater kan tilby bistand innen de aller fleste aktuelle rettsområder. For omtale av de enkelte rettsområder vises det til vår nettside. Bistanden kan gis i enkeltsaker eller som løpende bistand med forhåndsavtalt pris.

Hva skal du velge i forbindelse med oppstart av firma. Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap, eller kan andre organisasjonsformer være aktuelle?

Vi påtar oss også styrearbeid. Våre advokater har erfaring fra styreverv i egne og andre selskap.

Vi bistår også i forbindelse med emisjoner, fisjoner, fusjoner m.m.

Vi bistår også i forbindelse med opphavsrettslige problemstillinger.