Testament

Den viktigste grunnen til at folk bruker advokater til å sette opp testamente er at advokaten kjenner til alle formreglene og kan derfor sikre at testamentet også blir gyldig. Det er ikke noe i loven som sier at man må bruke advokat når man skriver testamenter, men det er mange testamenter som blir satt til side som ugyldige fordi man har bommet på viktige formregler.

Du får råd og veiledning i et personlig møte med en advokat som har kompetanse. Enkelte testamenter kan være svært omfattende og hindre utlegg i arven for arvingene. Noen ønsker at arven skal utbetales først når arvingen er 30 år eller at den skal utbetaler litt etter litt som en livrente. Andre ønsker å tilgodese for dem viktige formål, som Kirkens Nødhjelp, Frelsesarmeen, Røde Kors eller andre sentrale eller mindre organisasjoner. Når det gjelder innholdet av testamentet er det også mange spørsmål i tilknytning til eventuelle særkullsbarn.

Hvis testamentet settes opp hos oss passer advokaten på at alle formelle krav er oppfylt. Testamentet skal dermed være gyldig. Våre advokater foretar en egen kontroll for å sjekke at testamentet er gyldig i henhold til arvelovens regler og satt opp i henhold til arvelovens formkrav.