Tomtefeste

Tomtefeste kan i korte trekk beskrives som leie av grunn til bolig/fritidshus eller til næringsbebyggelse. Tomtefeste knyttet til bolig og fritidshus har den senere tid vært gjenstand for omfattende diskusjon hva angår fastsettelse av festeavgift ved forlengelser. Det forventes at det vil komme lovendringer i løpet av 2014–2015, som forhåpentlig vil redusere tvistenivået innenfor dette rettsområdet. Vi bistår våre klienter med rådgivning og tvisteløsning knyttet til både privatfeste og næringsfeste. Vi har fokus på å ivareta klientenes interesser på beste måte og søker å oppnå gode og raske løsninger, fortrinnsvis uten en fordyrende og lang rettsprosess.