CV

Reidar Wangensteen

PARTNER

Utdanning
Cand. jur. 1980 (Universitetet i Oslo)

Praksis
Konsulent og førstekonsulent Justisdepartementet
Politifullmektig Romerike og Kragerø politikammer
Dommerfullmektig og konstituert byfogd, Porsgrunn byfogdembete
Advokat/partner Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA 1985-2012 Advokat/partner Wangensteen & co advokater AS fra 2012

Tillitsverv
Diverse styreverv i selskaper
Sekretær for Kristiansand Bilforhandlerforening og Vest-Agder Bilbransjeforening

ArbeidsområderForretningsjus
Mediarett/opphavsrett
Kontrakts- og selskapsrett
Allmenn praksis med prosedyre
Transaksjonsrett

Copyright wLaw | Dev: JHR Produksjon

top