Priser\Vilkår

Kostnaden forbundet med oppdraget vil i første rekke avhenge av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad. Timeprisen for det enkelte oppdrag skal avtales i oppdragsbekreftelsen.

Pr. 01.01.2015 beregner vi følgende veiledende timesatser:
For private/forbruker: NOK 1.100 – 1.600 eks. mva.
For næringsdrivende: NOK 1.500 – 2.100 eks. mva.

Inklusive merverdiavgift utgjør ovennevnte timesatser NOK 1.375 – 2.000 for private/forbruker, og NOK 1.875 -2.500 for næringsdrivende.

Utlegg blir belastet særskilt.

Fri rettshjelp
Dersom du har en brutto årsinntekt under kr. 246.000,- og netto likningsformue under kr. 100.000,-, vil det i enkelte sakstyper være mulig å få fri rettshjelp. Eksempler på saker hvor det gis fri rettshjelp er barnevern/barnefordeling, skifte, oppsigelse i arbeids- og husleieforhold.

Det påløper en egenandel som per tiden er kr. 970,-. I saker for domstolen vil egenandelen maksimalt utgjøre kr. 4.850,-.

Forsikringsdekning
De fleste forsikringsordninger har en egen polise som dekker utgifter til advokat. Polisen vil normalt være begrenset til enkelte sakstyper og som regel forutsette at det dreier seg om en tvist. Det betales egenandel som er fastsatt i den enkelte forsikringsavtale

 

Faglige og etiske retningslinjer

Vi er medlem av Den Norske Advokatforening og jobber etter regler om god advokatskikk.

For en fullstendig oversikt over reglene. Les her >>

Copyright wLaw | Dev: JHR Produksjon

top